Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл

CORS Ажилласан өдөр Ашиглалт Хариуцагч байгууллага
1. ub03 265 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
2. oma1 265 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
3. ova1 265 99% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
4. gsa1 265 99% Говьсүмбэр аймаг ГХБХБГ
5. erdn 265 99% Орхон аймаг ГХБХБГ
6. ub04 264 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
7. bgnr 264 99% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
8. ub01 264 99% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
9. goa1 263 98% Говь-Алтай аймаг ГХБХБГ
10. huv1 262 98% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
11. bua1 254 95% Булган аймаг ГХБХБГ
12. hea1 239 89% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
13. bho2 236 88% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
14. dua1 228 85% Дундговь аймаг ГХБХБГ
15. huv2 228 85% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
16. drhn 228 85% Дархан-Уул аймаг ГХБХБГ
17. doa1 228 85% Дорнод аймаг ГХБХБГ
18. zav1 227 85% Завхан аймаг ГХБХБГ
19. zav2 225 84% Завхан аймаг ГХБХБГ
20. uva2 225 84% Увс аймаг ГХБХБГ
21. oma3 224 84% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
22. ara1 224 84% Архангай аймаг ГХБХБГ
23. bua2 222 83% Булган аймаг ГХБХБГ
24. boa1 214 80% Баян-Өлгий аймаг ГХБХБГ
25. ova2 210 78% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
26. sua1 209 78% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
27. oma2 206 77% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
28. sea1 206 77% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
29. bho1 204 76% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
30. hoa1 200 75% Ховд аймаг ГХБХБГ
31. dog2 194 72% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
32. uva1 183 68% Увс аймаг ГХБХБГ
33. hea2 121 45% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
34. dua2 120 45% Дундговь аймаг ГХБХБГ
35. doa2 113 42% Дорнод аймаг ГХБХБГ
36. dog1 107 40% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
37. ub05 102 38% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
38. sea2 88 33% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
39. sua2 81 30% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
40. tuv2 78 29% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
41. tuv1 78 29% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
42. hoa2 0 0% Ховд аймаг ГХБХБГ
43. twnt 0 0% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
uva2, sea2, oma3, ara1, bgnr, bho1, boa1, bua1, bua2, doa1, dog1, dog2, drhn, dua1, erdn, goa1, gsa1, hea1, hoa1, huv1, oma1, ova1, sea1, sua1, twnt, uva1, ub01, zav1, ub05, tuv1, doa2, tuv2, ub03, ub04,
Холболт тасарсан:7
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. huv2 10:35:01, 2020-09-21 Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ Б.Оюунчимэг 80057478 88094537
2. hea2 09:11:01, 2020-09-21 Хэнтий аймаг ГХБХБГ Т.Наранбаяр 80508855
3. zav2 10:34:01, 2020-09-21 Завхан аймаг ГХБХБГ С.Бадамжорж 94113239
4. bho2 10:31:01, 2020-09-21 Баянхонгор аймаг ГХБХБГ Д.Төмөрсүх 88049981 88299983
5. oma2 09:13:01, 2020-09-21 Өмнөговь аймаг ГХБХБГ Х.Ганчимэг 86270725 88046669
6. ova2 10:19:01, 2020-09-21 Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ С.Зоригтбаатар 88855549
7. sua2 10:32:01, 2020-09-21 Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ Б.Сүхчулуун 99645905
Засвартай:2
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. dua2 засвартай Дундговь аймаг ГХБХБГ Ж.Элбэгзаяа 80007701
2. hoa2 засвартай Ховд аймаг ГХБХБГ Р.Цэцэгмаа 89099958
Одоо холболт тасарсан 7 CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.