"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ

СORS-ын сүлжээний статик, RTK өгөгдлийн бэлэн байдлыг харах
Уншсан: 356

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газар Developed by Nextgis